Breyting á umsóknarferli lána - 1.12.2017

Frá og með 1. desember mun Lífsverk taka við umsóknum um ný sjóðfélagalán og annast vinnslu þeirra en áður var umsóknarferlið í höndum Íslandsbanka. Er það von sjóðsins að þessi breyting verði til einföldunar  fyrir sjóðfélaga. Sérfræðingar sjóðsins svara fúslega fyrirspurnum um lán og lánamöguleika. Lesa meira

Vextir óverðtryggra lána lækka um áramót - 24.11.2017

Stjórn Lífsverks hefur ákveðið að frá og með næstu áramótum lækki vextir óverðtryggðra íbúðalána til sjóðfélaga úr 5,95% í 5,70%. Vextir þeirra sem þegar eru með óverðtryggð lán hjá sjóðnum lækka samsvarandi. Vextir eru ákvarðaðir til sex mánaða í senn og miðast breytingar við 1. janúar og 1.júlí. Vextir verðtryggðra lána Lífsverks eru 3,50% og verða óbreyttir áfram.

 

Lesa meira

Lífsverk fær aðild að PRI - 3.11.2017

Lífsverk hefur gerst aðili að reglum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (Principles for Responsible Investment – UN PRI). Með aðild sinni skuldbindur Lífsverk sig til að leggja áherslu á samfélagsleg og umhverfisleg sjónarmið við ákvarðanir um fjárfestingar, auk góðra stjórnarhátta þeirra fyrirtækja sem fjárfest er í. Aðild Lífsverks er liður í aukinni áherslu sjóðsins á þessi málefni, sem skipa sífellt mikilvægari sess í augum fjárfesta.

Lesa meira

Ráðuneytið synjar meðferð bótagreiðslunnar - 28.9.2017

Á aukaaðalfundi Lífsverks 22. júní sl. var samþykkt réttindaaukning til sjóðfélaga um 1,42% miðað við réttindi 1. september 2009 og samsvarandi eingreiðsla til þeirra sem fengið höfðu lífeyrisgreiðslur frá sjóðnum frá sama tíma. Um var að ræða tillögu stjórnar um breytingar á samþykktum, er laut að ráðstöfun bótagreiðslu frá VÍS vegna tiltekinna fjárfestinga á árinu 2008. 

Lesa meira

Góð ávöxtun á fyrri hluta ársins - 22.9.2017

Ávöxtun Lífsverks fyrstu 6 mánuði ársins 2017 var góð en á tímabilinu var hækkun á innlendum hlutabréfamarkaði auk þess sem vaxtalækkanir Seðlabankans höfðu góð áhrif á skuldabréfamarkaðinn. Góð ávöxtun var einnig á erlendum hlutabréfamörkuðum en styrking krónunnar dró þó úr ávöxtun erlendra eigna í krónum talið. Nafnávöxtun samtryggingardeildar Lífsverks fyrstu 6 mánuði ársins 2017 var 3,3% og hrein raunávöxtun, að teknu tilliti til kostnaðar, var 2,0%. 

Lesa meira

Breytingar á lánareglum - 1.9.2017

Frá 1. september verður sú breyting á lánareglum Lífsverks að hámarksveðhlutfall sjóðfélagalána verður 75% af gildandi fasteignamati viðkomandi fasteignar, eða söluvirði samkvæmt nýlegum kaupsamningi, en hámarksveðhlutfall miðast ekki við metið markaðsvirði eins og verið hefur.

Lesa meira

Um flækjur og forsjárhyggju - 9.8.2017

Skrifstofu Lífsverks hafa borist fyrirspurnir frá sjóðfélögum og launagreiðendum um  þá hækkun mótframlags í lífeyrissjóði á almennum markaði sem varð 1. júlí sl. og nýja tegund séreignar, sem nefnd er "tilgreind séreign."  Þeir sem valið hafa blandaða leið hjá sjóðnum þurfa ekki að aðhafast. Þeirra framlag umfram 10% mun áfram verða ráðstafað í séreign þeirra. Lesa meira

Iðgjald hækkar í 14% frá 1. júlí - 3.7.2017

Mótframlag launagreiðenda á almennum markaði hækkar 
1. júlí úr 8,5% í 10,0% og verða þá heildariðgjöld launþega og launagreiðenda 14,0%.

Lesa meira
Síða 1 af 3

Fréttir: 2017

Aðalfundur og rafrænt stjórnarkjör

Aðalfundur Lífsverks lífeyrissjóðs verður haldinn í Verkfræðingahúsi, Engjateigi 9, Reykjavík, þriðjudaginn 25. apríl kl. 17:00. Rafrænt stjórnarkjör fer fram dagana 11.-21. apríl nk. á sjóðfélagavef á vefsvæði sjóðsins.

Lesa meira

VÍS greiðir Lífsverki 835 milljónir

Sættir hafa náðst í máli Lífsverks lífeyrissjóðs gegn VÍS og fyrrum stjórnendum sjóðsins, vegna fjárfestinga sem stjórnendurnir tóku ákvarðanir um á árinu 2008. Stjórn Lífsverks fór fram á bætur í samræmi við gildandi stjórnendatryggingu milli aðilanna á þeim forsendum að um hefði verið að ræða fjárfestingar sem stönguðust á við þær fjárfestingarheimildir sem lífeyrissjóðir hefðu samkvæmt lögum. 

Lesa meira

Framboðsfresti til stjórnar lokið

Framboðsfresti til aðalstjórnar Lífsverks lauk sl. mánudag og hefur kjörnefnd úrskoðað um gildi framboða. Samkvæmt samþykktum sjóðsins skal nú kjósa um tvo stjórnarmenn til næstu þriggja ára, eina konu og einn karl. Brynja Baldursdóttir, núverandi varaformaður stjórnar, bauð sig fram til áframhaldandi stjórnarsetu en önnur framboð kvenna bárust ekki. Brynja telst því sjálfskjörin í stjórn Lífsverks næstu þrjú árin. Tvö framboð karla bárust, frá Agnari Kofoed-Hansen og Andrési Svanbjörnssyni og verður kosið um það hvor þeirra tekur sæti í aðalstjórn að loknum aðalfundi í vor.
Kynning frambjóðenda er hér fyrir neðan.

Lesa meira

Jákvæð ávöxtun Lífsverks 2016

Hrein nafnávöxtun samtryggingardeildar Lífsverks á árinu 2016 nam 4,7% og hrein raunávöxtun 2,6% sem er ánægjuleg niðurstaða ef haft er í huga að fjárfestingarumhverfi lífeyrissjóða var almennt erfitt á árinu. Hrein nafnávöxtun séreignarleiða var sömuleiðis jákvæð. 

Lesa meira

Agnar kjörinn í stjórn Lífsverks

Á aðalfundi Lífsverks í gær tilkynnti Elísabet Árnadóttir í kjörnefnd sjóðsins um úrslit í kosningum til stjórnar. Kjósa átti um tvö sæti karls og konu en Brynja Baldursdóttir núverandi varaformaður stjórnar bauð sig ein fram kvenna og  var því sjálfkjörin. Kosið var milli Agnars Kofoed-Hansen og Andrésar Svanbjörnssonar í rafrænum kosningum á vef sjóðfélaga. 

 

Lesa meira

Lífsverk lækkar vexti á óverðtryggðum lánum

Frá og með 1. júlí lækka vextir óverðtryggðra íbúðalána Lífsverks til sjóðfélaga úr 6,50% í 5,95%. Vextir þeirra sem þegar eru með óverðtryggð lán hjá sjóðnum lækka samsvarandi. Vextir eru ákvarðaðir til sex mánaða í senn. Vextir verðtryggðra lána Lífsverks eru 3,50% og verða óbreyttir áfram.

Lesa meira

Lífsverk með hæstu ávöxtun lífeyrissjóða

Í Morgunblaðinu 25. maí var birt samantekt á ávöxtun íslenskra lífeyrissjóða á síðasta ári en flestir sjóðanna hafa nú birt ávöxtunartölur sínar. Þar kemur fram að hrein raunávöxtun Lífsverks var hærri en allra annarra sjóða. 

Lesa meira

Aukaaðalfundur 22. júní

Stjórn Lífsverks boðar til aukaaðalfundar fimmtudaginn 22.júní kl. 17:00 að Engjateigi 9, Reykjavík.

Lesa meira

Niðurstöður aukaaðalfundar

Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum voru lagðar fram á vel sóttum aukaaðalfundi sjóðsins 22. júní og hlutu þær einróma samþykki fundarmanna. Nýjar samþykktir sjóðsins verða nú sendar Fjármála- og efnahagsráðuneytinu til staðfestingar. Lesa meira

Iðgjald hækkar í 14% frá 1. júlí

Mótframlag launagreiðenda á almennum markaði hækkar 
1. júlí úr 8,5% í 10,0% og verða þá heildariðgjöld launþega og launagreiðenda 14,0%.

Lesa meira

Um flækjur og forsjárhyggju

Skrifstofu Lífsverks hafa borist fyrirspurnir frá sjóðfélögum og launagreiðendum um  þá hækkun mótframlags í lífeyrissjóði á almennum markaði sem varð 1. júlí sl. og nýja tegund séreignar, sem nefnd er "tilgreind séreign."  Þeir sem valið hafa blandaða leið hjá sjóðnum þurfa ekki að aðhafast. Þeirra framlag umfram 10% mun áfram verða ráðstafað í séreign þeirra. Lesa meira

Breytingar á lánareglum

Frá 1. september verður sú breyting á lánareglum Lífsverks að hámarksveðhlutfall sjóðfélagalána verður 75% af gildandi fasteignamati viðkomandi fasteignar, eða söluvirði samkvæmt nýlegum kaupsamningi, en hámarksveðhlutfall miðast ekki við metið markaðsvirði eins og verið hefur.

Lesa meira

Góð ávöxtun á fyrri hluta ársins

Ávöxtun Lífsverks fyrstu 6 mánuði ársins 2017 var góð en á tímabilinu var hækkun á innlendum hlutabréfamarkaði auk þess sem vaxtalækkanir Seðlabankans höfðu góð áhrif á skuldabréfamarkaðinn. Góð ávöxtun var einnig á erlendum hlutabréfamörkuðum en styrking krónunnar dró þó úr ávöxtun erlendra eigna í krónum talið. Nafnávöxtun samtryggingardeildar Lífsverks fyrstu 6 mánuði ársins 2017 var 3,3% og hrein raunávöxtun, að teknu tilliti til kostnaðar, var 2,0%. 

Lesa meira

Ráðuneytið synjar meðferð bótagreiðslunnar

Á aukaaðalfundi Lífsverks 22. júní sl. var samþykkt réttindaaukning til sjóðfélaga um 1,42% miðað við réttindi 1. september 2009 og samsvarandi eingreiðsla til þeirra sem fengið höfðu lífeyrisgreiðslur frá sjóðnum frá sama tíma. Um var að ræða tillögu stjórnar um breytingar á samþykktum, er laut að ráðstöfun bótagreiðslu frá VÍS vegna tiltekinna fjárfestinga á árinu 2008. 

Lesa meira

Lífsverk fær aðild að PRI

Lífsverk hefur gerst aðili að reglum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (Principles for Responsible Investment – UN PRI). Með aðild sinni skuldbindur Lífsverk sig til að leggja áherslu á samfélagsleg og umhverfisleg sjónarmið við ákvarðanir um fjárfestingar, auk góðra stjórnarhátta þeirra fyrirtækja sem fjárfest er í. Aðild Lífsverks er liður í aukinni áherslu sjóðsins á þessi málefni, sem skipa sífellt mikilvægari sess í augum fjárfesta.

Lesa meira

Vextir óverðtryggra lána lækka um áramót

Stjórn Lífsverks hefur ákveðið að frá og með næstu áramótum lækki vextir óverðtryggðra íbúðalána til sjóðfélaga úr 5,95% í 5,70%. Vextir þeirra sem þegar eru með óverðtryggð lán hjá sjóðnum lækka samsvarandi. Vextir eru ákvarðaðir til sex mánaða í senn og miðast breytingar við 1. janúar og 1.júlí. Vextir verðtryggðra lána Lífsverks eru 3,50% og verða óbreyttir áfram.

 

Lesa meira

Breyting á umsóknarferli lána

Frá og með 1. desember mun Lífsverk taka við umsóknum um ný sjóðfélagalán og annast vinnslu þeirra en áður var umsóknarferlið í höndum Íslandsbanka. Er það von sjóðsins að þessi breyting verði til einföldunar  fyrir sjóðfélaga. Sérfræðingar sjóðsins svara fúslega fyrirspurnum um lán og lánamöguleika. Lesa meira