Tryggðu þér góð efri ár

Aðild að Lífsverki leggur grunn að lífsgæðum þínum við starfslok og gefur þér val um ávöxtun á skyldusparnaði.
Þinn ávinningur er öruggari framtíð.

Sérstaða Lífsverks

 • Sjóður háskólamenntaðs fólks
  Allir sem hafa lokið grunnnámi á háskólastigi geta sótt um aðild að sjóðnum. 
 • Hár ávinningur réttinda
  Ávinningur réttinda í Lífsverki er almennt hærri en hjá öðrum lífeyrissjóðum á almennum vinnumarkaði, m.a. vegna þess að örorkutíðni er mjög lág meðal sjóðfélaga.
 • Jákvæð tryggingafræðileg staða
  Lífsverk er í sterkri stöðu þar sem heildareignir sjóðsins eru hærri en heildarskuldbindingar, á sama tíma er hann opinn fyrir nýjum sjóðfélögum.
 • Sjóðfélagalýðræði
  Allir stjórnarmenn Lífsverks eru sjóðfélagar og eru kosnir af sjóðfélögum sjálfum. Lífsverk var fyrstur lífeyrissjóða til að taka upp rafrænt stjórnarkjör.

Lífsverk hefur stækkað einna mest allra lífeyrissjóða frá árinu 2014.

Sækja um aðild


Þú hefur val

Lífsverk býður tvær leiðir fyrir skyldusparnað.

 • Samtryggingarleið
  Skylduiðgjaldið (að lágmarki 12% samkvæmt lögum en 14% frá 1. júlí 2017 samkvæmt flestum kjarasamingum á almennum markaði) rennur allt í sameiginlegan sjóð og veitir þér lífeyrisréttindi í hlutfalli við greiðslur þínar í sjóðinn.

  Þessi leið veitir þér hærri ævilangan lífeyri og hærri tryggingavernd hvað varðar örorku-, maka- og barnalífeyri.

  Uppsöfnuð eign í samtryggingarleiðinni erfist ekki við fráfall.
 • Blönduð leið
  Af skylduiðgjaldinu (að lágmarki 12% samkvæmt lögum en 14% frá 1. júlí 2017 samkvæmt flestum kjarasamningum á almennum markaði) er 10% ráðstafað í samtryggingarleið en það sem umfram er rennur í séreignarsjóð. 

  Þessi leið veitir þér aukinn sveigjanleika í útgreiðslum og hentar þeim sem vilja eiga möguleika á auknum ráðstöfunartekjum við starfslok.

  Hægt er að velja þrjár mismunandi ávöxtunarleiðir fyrir það iðgjald sem umfram er 10% með mismunandi áhættu.
  Séreignarsjóðurinn erfist við fráfall.

Nánar um skyldusparnað


Þú átt möguleika á hagkvæmu sparnaðarformi

Allir launþegar geta greitt viðbótarsparnað sinn til Lífsverks og eiga kost á að velja um ávöxtunarleiðir.

 • Viðbótarsparnaður er launahækkun
  Stærsti kosturinn er mótframlag launagreiðanda. Þú leggur fyrir 2% eða 4% af launum og færð 2% mótframlag frá launagreiðanda.
 • Skattahagræði og varin eign
  Viðbótarsparnaður er ekki skattlagður fyrr en við útgreiðslu. Hann er varin eign, því er ekki hægt að ganga að honum vegna fjárhagslegra skuldbindinga, s.s. gjaldþrots.
 • Hagstæð lán
  Þeir sem greiða viðbótarsparnað sinn til Lífsverks eiga nú kost á hagstæðu láni hjá sjóðnum. Lánað er allt að 85% af söluvirði vegna fyrstu fasteignakaupa.

Nánar um viðbótarsparnað


Þú átt kost á hagstæðu láni

Allt að 85% veðhlutfall 

Þú getur fjármagnað húsnæðiskaup þín nær eingöngu hjá sjóðnum þar sem hámarkslánsfjárhæð grunnláns getur verið allt að 45.000.000 kr.

Einnig er hægt að sækja um hagkvæmt viðbótarlán, allt að 20.000.000 kr. Lánsfjárhæð tekur þó mið af því að veðhlutfall íbúðarhúsnæðis þarf að rúmast innan 75% af söluvirði samkvæmt nýlegum kaupsamningi eða gildandi fasteignamati viðkomandi eignar. Lánað er allt að 85% af söluvirði vegna fyrstu kaupa.

Þú átt rétt á láni ef þú greiðir skyldusparnað eða viðbótarsparnað til Lífsverks eða ert lífeyrisþegi hjá sjóðnum.

85% veðhlutfall

Nánar um lán