Eignasamsetning


Eignaflokkur Fjárfestingastefna 2019 Staða 30.06.2019Vikmörk
Innlán 1% 4%0-10%
Innlend veðskuldabréf 31% 31%25-38%
Önnur innlend skuldabréf 21% 22%15-35%
Erlend skuldabréf 11% 6%3-15%
Innlend hlutabréf 18% 20%25-40%*
Erlend hlutabréf 16% 14%25-40%*
Sérsniðnar fjárfestingar** 3% 3%0-5%

*Innlend og erlend hlutabréf hafa samanlagt vikmörkin 25-40% 

**Sérsniðnar fjárfestingar eru: Vogunarsjóðir, erlendir fasteignasjóðir og aðrir erlendir sjóðir sem hafa litla fylgni vð aðra eignaflokka.


Ávöxtun samtryggingardeildar undanfarin ár

  2018 2017 2016  2015  2014 2013   2012
Nafnávöxtun   4,4% 5,3%4,7% 10,4%  7,4%  8,7%  10,5%
Hrein raunávöxtun  1,1% 3,6%2,6%  8,0%  6,1%  4,6%   5,5%
Hrein raunávöxtun
(5 ára meðaltal)
 4,3% 5,0%5,4%  5,0%  2,9%  1,6%  -6,6%
Hrein raunávöxtun
(10 ára meðaltal)
 2,9% -1,0%-1,4%  -0,7%  -0,5%  -0,5%  0,0%