Eignasamsetning

Hér gefur að líta eignasamsetningu samtryggingar í árslok 2017


Eignaflokkur Fjárfestingastefna 2021 Staða 30.09.2020Vikmörk
Innlán 1% 6,7%0-10%
Innlend veðskuldabréf 30% 28,7%18-38%
Önnur innlend skuldabréf 20% 20,5%15-35%
Erlend skuldabréf 6% 5,5%3-15%
Innlend hlutabréf 20% 18,9%25-45%*
Erlend hlutabréf 17% 16,3%25-45%*
Sérsniðnar fjárfestingar** 6% 3,4%0-10%

*Innlend og erlend hlutabréf hafa samanlagt vikmörkin 25-40% 

**Sérsniðnar fjárfestingar eru: Vogunarsjóðir, erlendir fasteignasjóðir og aðrir erlendir sjóðir sem hafa litla fylgni við aðra eignaflokka.

10 stærstu eignir samtryggingardeildar 30.6.2020

Samtrygging-30.6.20

Ávöxtun samtryggingardeildar undanfarin ár

   20192018 2017 2016  2015  2014 2013 
Nafnávöxtun   11,7% 4,4% 5,3%4,7% 10,4%  7,4%  8,7%
Hrein raunávöxtun  9,0% 1,1% 3,6%2,6%  8,0%  6,1%  4,6%
Hrein raunávöxtun
(5 ára meðaltal)
 4,9% 4,3% 5,0%5,4%  5,0%  2,9%  1,6%
Hrein raunávöxtun
(10 ára meðaltal)
 3,8% 2,9% -1,0%-1,4%  -0,7%  -0,5%  -0,5%