Samtryggingardeild

Lífsverk býður tvær leiðir í samtryggingardeild fyrir skylduiðgjald.

Samtryggingarleið

Í samtryggingarleiðinni rennur skylduiðgjaldið (að lágmarki 15,5% samkvæmt lögum) allt í sameiginlegan sjóð og veitir þér lífeyrisréttindi í hlutfalli við greiðslur þínar í sjóðinn. Þessi leið veitir þér dýrmætan ævilangan lífeyri og hærri tryggingarvernd hvað varðar örorku-, maka- og barnalífeyri, þar sem verndin tekur mið af inngreiðslum í sjóðinn.  

Sjóðfélagar safna ekki erfanlegri eign í samtryggingarleiðinni.

Réttindi og tryggingavernd

  Lífsverk   Lágmark laga
Ellilífeyrir 1,89%* 1,40% 
Makalífeyrir 60% í 5 ár 50% í 2 ár
Örorkulífeyrir Við 40% örorku  Við 50% örorku
Barnalífeyrir Til 19 ára aldurs Til 18 ára aldurs

*Samanburður á ávinningi réttinda miðað við 12% skylduiðgjald í samtryggingardeild
Lífsverks og lágmarksávinning réttinda skv.lögum. Tölurnar taka mið af gildandi samþykktum
Lífsverks 31.12.2022. Ávinningur réttinda skal samkvæmt reglugerð 391/1998 vera að meðaltali
1,4% af launum á ári miðað við 40 ára innborgunartíma.

Blönduð leið

Í blönduðu leiðinni færð þú allt umfram 10% af skylduiðgjaldinu í séreign. Iðgjaldið er í heild að lágmarki 15,5% samkvæmt lögum um lífeyrissjóði og er því 5,5% ráðstafað í séreignarsjóð.

Þessi leið veitir þér aukinn sveigjanleika í útgreiðslum og hentar þeim sem vilja eiga möguleika á auknum ráðstöfunartekjum við starfslok.

Þeir sem velja blandaða leið geta þó ekki nýtt sér skattfrjálsan séreignarsparnað vegna fyrstu húsnæðiskaupa eða til að greiða inn á lán. Til þess þarf að gera samning um viðbótarsparnað.

Þú getur valið um sömu ávöxtunarleiðir fyrir skylduiðgjaldið sem er umfram 10% eins og með viðbótarsparnaði.

Ávöxtunarleiðirnar eru Lífsverk 1, 2 og 3 og hafa mismunandi áhættustig.

Hafðu samband við okkur í síma 575 1000 eða lifsverk@lifsverk.is

Skipting lífeyrisréttinda milli hjóna og sambúðarfólks

Sjóðfélagi og maki geta gert samkomulag um skiptingu lífeyrisréttinda, bæði áunnum réttindum og framtíðarréttindum.

Samningur um skiptingu réttinda verður að skriflegur og gagnkvæmur. Sjóðfélagi getur að hámarki afsalað sér allt að helming réttinda sinna til maka.

Samningur um skiptingu áunninna réttinda þarf að gera áður en taka ellilífeyris hefst og fyrir 65 ára aldur. Skilyrði fyrir skiptingu lífeyrisréttinda er að sjúkdómar eða heilsufar dragi ekki úr lífslíkum.

Skipting hefur ekki áhrif á maka-, örorku- og barnalífeyrisréttindi.

Sjóðfélagi og maki þurfa að skila inn undirrituðum samningi um skiptingu lífeyrisréttinda ásamt hjúskaparsöguvottorði frá Þjóðskrá um upphaf sambúðar eða hjónabands og heilsufarsvottorði útfyllt og undirritað af heimilislækni.

Umsóknir:

Skipting lífeyrisgreiðslna milli hjóna og sambúðarfólks

Heimilt er að skipta lífeyrisgreiðslum við lífeyristöku án þess að réttindum sé skipt. Við andlát annars hvors 
stöðvast greiðsluskiptingin. 

Hér má lesa um skiptingu lífeyrisréttinda á vef lifeyrismal.is.