Ávöxtunarleiðir

Við val á ávöxtunarleið þarf m.a. að huga að aldri, eignastöðu og  og viðhorfi til áhættu. Þú getur valið um þrjár mismunandi áhættusamar ávöxtunarleiðir fyrir viðbótarsparnað þinn. Sjóðfélagar geta hvenær sem er fært sig á milli leiða án kostnaðar, ef aðstæður breytast eða ef vilji stendur til að auka eða draga úr áhættu.

Lífsverk 1

Lífsverk 1 er talin áhættumesta leiðin. Leiðin er blanda af ríkisskuldabréfum, innlendum og erlendum hlutabréfum ásamt skuldabréfum fyrirtækja og sveitarfélaga. Með fjárfestingum í hlutabréfum ætti þessi leið að gefa betri ávöxtun en Lífsverk 2 til lengri tíma. Ávöxtun safnsins er að miklu leyti háð sveiflum á markaðsvöxtum ríkisskuldabréfa og gengi innlendra og erlendra hlutabréfa. Þessi leið hentar fólki við upphaf starfsævinnar, þeim sem vilja taka meiri áhættu, eða hafa gott þol gagnvart sveiflum í ávöxtun og vilja ávaxta fjármuni sína til lengri tíma.

Lífsverk 1: Fjárfestingastefna 2020 og eignasamsetning þann 30.06.2020 

Eignaflokkur   Fjárfestingastefna 2020   Staða 30.06.2020   Vikmörk
Innlán  0%         0,6%  0-50% 
Ríkistryggð skuldabréf  15%         13,9%  10-80%
Önnur innlend skuldabréf  30%         34,2%  0-70%
Erlend skuldabréf  5%         5,3%  0-30%
Innlend hlutabréf   30%          32,7%  0-50%*
Erlend hlutabréf  20%         13,3%  0-50%* 

* Innlend og erlend hlutabréf geta aldrei verið meira en 60% af eignasafni samanlagt

10 stærstu eignir Lífsverk 1 - 30.6.2020Sereign-L1-30.6.2020


Lífsverk 2

Lífsverk 2 er með áherslu á innlend skuldabréf en hefur heimild til að fjárfesta í hlutabréfum að litlu leyti.

Þessi leið er talin bera meðaláhættu. Ávöxtun safnsins er að miklu leyti háð sveiflum á markaðskröfu ríkisskuldabréfa. Leiðin hentar fólki á miðri starfsævi.

Lífsverk 2: Fjárfestingastefna 2020 og eignasamsetning þann 30.06.2020


Eignaflokkur Fjárfestingastefna 2020Staða 30.06.2020Vikmörk
Innlán   0%      1,5%  0-50%
Ríkistryggð skuldabréf  30%       23,4%  20-80%
Önnur innlend skuldabréf   40%      49,3%  0-65%
Erlend skuldabréf  5%      5,5%  0-15%
Innlend hlutabréf   15%      14,3%  0-20%*
Erlend hlutabréf  10%        6,0%  0-20%*

* Innlend og erlend hlutabréf geta aldrei verið meira en 30% af eignasafni samanlagt

10 stærstu eignir Lífsverk 2 - 30.06.2020

Sereign-L2-30.6.2020

Lífsverk 3

Lífsverk 3 er blanda af innlánum og stuttum ríkisskuldabréfum. Þar sem áhættan er minnst í þessari leið ætti hún að gefa lægstu ávöxtunina til lengri tíma. Ávöxtun safnsins er að miklu leyti háð innlánsvöxtum banka. Þessi leið hentar best þeim sem nálgast eftirlaunaaldur og leggja mikla áherslu á að vernda höfuðstólinn.

Lífsverk 3: Fjárfestingastefna 2020 og eignasamsetning þann 30.06.2020


Eignaflokkur Fjárfestingarstefna 2020Staða 30.06.2020Vikmörk 
Innlán  15%          8,2%  0-100%
Ríkistryggð skuldabréf 45%          51,0%  20-100%
Önnur innlend skuldabréf 38%          39,1%  0-80%
Erlend skuldabréf
 2%          1,8%  0-20%
Innlend hlutabréf
 0%          0%  0%
Erlend hlutabréf
 0%          0%  0%

10 stærstu eignir Lífsverk 3 - 30.06.2020Lifsverk-L3-30.6.2020


Ávöxtun


Nafnávöxtun 

  201920182017 2016 20152014 2013 2012 

Lífsverk 1

 15,9% 1,45% 6,19% 0,5%14,1% 4,5%14,3%  9,6%

Lífsverk 2 

 12,8% 4,33% 7,44% 3,6% 8,5% 2,8%  5,1%  6,6%

Lífsverk 3

 5,4% 3,92% 4,85% 5,1% 4,1% 4,6%  4,6%  5,1%

Raunávöxtun 


2019 2018 20172016  2015201420132012

Lífsverk 1

 12,90% -1,74%4,38% -1,6% 11,8% 3,4%10,3% 4,9%

Lífsverk 2

 9,90% 1,05% 5,61% 1,5%  6,3% 1,7%  1,4% 2,0%

Lífsverk 3

 2,70% 0,65% 3,07% 3,0%  2,5% 3,5%  0,9% 0,5%


5 ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar

 2019

Lífsverk 1 

4,9%

Lífsverk 2 

4,8%

Lífsverk 3

2,3%

* Taflan sýnir 5 ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar hverrar séreignarleiðar en sveiflur í ávöxtun á milli ára hafa verið nokkrar.
Hafa ber í huga að ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um ávöxtun í framtíð