Ávöxtunarleiðir

Við val á ávöxtunarleið þarf m.a. að huga að aldri, eignastöðu og  og viðhorfi til áhættu. Þú getur valið um þrjár mismunandi áhættusamar ávöxtunarleiðir fyrir viðbótarsparnað þinn. Sjóðfélagar geta hvenær sem er fært sig á milli leiða án kostnaðar, ef aðstæður breytast eða ef vilji stendur til að auka eða draga úr áhættu.

Lífsverk 1

Lífsverk 1 er talin áhættumesta leiðin. Leiðin er blanda af ríkisskuldabréfum, innlendum og erlendum hlutabréfum ásamt skuldabréfum fyrirtækja og sveitarfélaga. Með fjárfestingum í hlutabréfum ætti þessi leið að gefa betri ávöxtun en Lífsverk 2 til lengri tíma. Ávöxtun safnsins er að miklu leyti háð sveiflum á markaðsvöxtum ríkisskuldabréfa og gengi innlendra og erlendra hlutabréfa. Þessi leið hentar fólki við upphaf starfsævinnar, þeim sem vilja taka meiri áhættu, eða hafa gott þol gagnvart sveiflum í ávöxtun og vilja ávaxta fjármuni sína til lengri tíma.

Eignasamsetning Lífsverks 1 þann 31.desember 2017

Eignaflokkur   Eign   Fjárfestingar-
stefna 2018 
 Vikmörk
Innlán  0,5%         1,0%    0-50% 
Ríkistryggð skuldabréf 37,9%      30,0% 20-80%
Önnur innlend skuldabréf  8,8%      23,0%   0-80%
Innlend hlutabréf  33,5%       36,0%   0-50%*
Erlend hlutabréf 19,2%      10,0%   0-10%* 

* Innlend og erlend hlutabréf geta aldrei verið meira en 60% af eignasafni samanlagt

Lífsverk 2

Lífsverk 2 er með áherslu á innlend skuldabréf en hefur heimild til að fjárfesta í hlutabréfum að litlu leyti.

Þessi leið er talin bera meðaláhættu. Ávöxtun safnsins er að miklu leyti háð sveiflum á markaðskröfu ríkisskuldabréfa. Leiðin hentar fólki á miðri starfsævi.

Eignasamsetning Lífsverks 2 þann 31. desember 2017

Eignaflokkur EignFjárfestingar-
stefna 2018 
Vikmörk
Innlán   0,3%        1,0%   0-50%
Ríkistryggð skuldabréf56,3%       50,0% 20-80%
Önnur innlend skuldabréf 30,0%      39,0%  0-80%
Innlend hlutabréf  10,6%       8,5%  5-25%*
Erlend hlutabréf 2,8%         1,5%  0-10%*

* Innlend og erlend hlutabréf geta aldrei verið meira en 30% af eignasafni samanlagt

Lífsverk 3

Lífsverk 3 er blanda af innlánum og stuttum ríkisskuldabréfum. Þar sem áhættan er minnst í þessari leið ætti hún að gefa lægstu ávöxtunina til lengri tíma. Ávöxtun safnsins er að miklu leyti háð innlánsvöxtum banka. Þessi leið hentar best þeim sem nálgast eftirlaunaaldur og leggja mikla áherslu á að vernda höfuðstólinn.

Eignasamsetning Lífsverks 3 þann 31. desember 2017


Eignaflokkur Eign Fjárfestingar-
stefna 2018 
Vikmörk 
Innlán  22,7%          30,0%  20-80%
Ríkistryggð skuldabréf 51,0%          35,0%  20-80%
Skuldabréf og víxlar
lánastofnana
 26,3%          35,0%    0-50%

Ávöxtun

Nafnávöxtun

 2017 2016 20152014 2013 2012 20112010

Lífsverk 1

 6,19% 0,5%14,1%  4,5%14,3%  9,6% 9,2%12,2%

Lífsverk 2 

 7,44% 3,6% 8,5%  2,8%  5,1%  6,6% 8,1%  9,2%

Lífsverk 3

 4,85% 5,1% 4,1%  4,6%  4,6%  5,1% 5,8%  9,2%

Raunávöxtun


 20172016  201520142013201220112010

Lífsverk 1

4,38% -1,6% 11,8% 3,4%10,3% 4,9% 3,7% 9,4%

Lífsverk 2

 5,61% 1,5%  6,3% 1,7%  1,4% 2,0% 2,3% 6,5%

Lífsverk 3

 3,07% 3,0%  2,5% 3,5%  0,9% 0,5% 0,6%  6,5%

5 ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar**

 2017

Lífsverk 1 

5,5%

Lífsverk 2 

3,3%

Lífsverk 3

2,6%

** Taflan sýnir 5 ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar hverrar séreignarleiðar en sveiflur í ávöxtun á milli ára hafa verið nokkrar.
Hafa ber í huga að ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um ávöxtun í framtíð