Fjárfestingarstefna

Stjórn Lífsverks skal sjá til þess að fé sjóðsins sé ávaxtað með hliðsjón af þeim kjörum sem best eru boðin á hverjum tíma með tilliti til ávöxtunar og áhættu. Eignasamsetning skal vera innan heimilda í VII. kafla laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 með síðari breytingum.

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2021

 

Eignaflokkur  Hlutfall Vikmörk
Innlán  1%  0-10%
Skuldabréf  56%  45-65%
- þar af erlend skuldabréf  6%  3-15%
Hlutabréf  37%  25-45%
- þar af erlend hlutabréf
 17%  
Sérsniðnar fjárfestingar*  6%  0-10% 

*Sérsniðnar fjárfestingar eru:  Vogunarsjóðir, erlendir fasteignasjóðir og aðrir erlendir sjóðir sem hafa litla fylgni vð aðra eignaflokka.

Hlutföllin hér að ofan sýna markmið um stöðu eigna sjóðsins í árslok 2019. Hver flokkur hefur ákveðin vikmörk og því er ólíklegt að eignasafn sjóðsins endurspegli nákvæmlega fjárfestingarstefnu sjóðsins í lok árs 2019.

Samkvæmt fjárfestingarstefnunni er markmið í erlendum skuldabréfum og hlutabréfum aukið um 6,9%. Markmið hvað varðar erlendar eignir sjóðsins er að auka gæði safnsins, lækka flökt og draga úr áhættu.

Viðmið eignaflokka

Hver undirflokkur fyrir sig hefur sitt viðmið og er árangur hvers flokks borin reglulega saman við viðmið. Viðmiðin eru eftirfarandi:

  • Lausafé - hagkvæmustu vextir sem bjóðast hverju sinni
  • Veðskuldabréf – Kaupkrafa safns við áramót 2019/2020
  • Innlend ríkisskuldabréf – Markaðsvegin vísitala ríkisskuldabréfa Nasdaq OMX
  • Önnur innlend skuldabréf: Gamma: Vísitala fyrirtækjaskuldabréfa
  • Innlend hlutabrtéf – Markaðsvegin  hlutabréfavísitala OMX
  • Erlend skuldabréf – Barclays Global-Aggregate TR sem er heimsvísitala skuldabréfa gefin út af Barclays Capital
  • Erlend hlutabréf – MSCI AC sem er heimsvísitala hlutabréfa gefin út af Morgan Stanley
  • Sérsniðnar fjárfestingar – MSCI AC, sem er heimsvísitala hlutabréfa gefin út af Morgan Stanley

Fjárfestingastefnuna í heild má sjá hér.