Fjárfestingarstefna

Stjórn Lífsverks skal sjá til þess að fé sjóðsins sé ávaxtað með hliðsjón af þeim kjörum sem best eru boðin á hverjum tíma með tilliti til ávöxtunar og áhættu. Eignasamsetning skal vera innan heimilda í VII. kafla laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 með síðari breytingum.

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2023

 

Eignaflokkur   Fjárfestingastefna 2023Staða 31.12.2022 Vikmörk
 Lausafé 1,0%  4,5%  0-12%
Skuldabréf  49,0% 49,9%  40-70%
Sjóðfélagalán  16,0%16,4%  5-25%
Veðskuldabréf  8,0%6,4%  5-15%
Ríkisskuldabréf  9,0%8,8%  5-15%
Fyrirtækjaskuldabréf  5,0% 5,4%  0-15%
Skuldabréf lánastofnana  2,0%2,4%  0-10% 
Skuldabréf sveitarfélaga  4,0% 4,7%  0-10%
Erlend skuldabréf  5,0% 5,6%  0-15%
 Hlutabréf  50,0% 45,6%  30-60%
 Innlend hlutabréf  24,0% 24,7%  15-35%
 Erlend hlutabréf  26,0% 20,9%  12-35%

Samkvæmt fjárfestingarstefnu samtryggingardeildar Lífsverks fyrir árið 2023 í samanburði við eignasamsetningu sjóðsins þann 31.12.2022 þá er gert er ráð fyrir því að hlutfall lausafjár og skuldabréfa lækki og hlutabréfa hækki. Áætlaðar breytingar innan skuldabréfa eru hóflegar en innan hlutabréfa er áhersla á að auka hlutfall erlendra hlutabréfa en minnka hlutfall innlendra hlutabréfa mv. núverandi eignasamsetningu. Gert er ráð fyrir því að auka hlutfall erlendra eigna og grænna skuldabréfa frá því sem nú er. Gert er ráð fyrir að markmiðum fjárfestingarstefnu 2023 verði náð á árinu 2023. 

Viðmið eignaflokka

Lífsverk lífeyrissjóður notar vísitölur sem viðmið þegar ávöxtun er metin. Viðmið áhættu er staðalfrávik ávöxtunar viðmiðs auk annarra áhættumælikvarða. Hver undirflokkur fyrir sig hefur sitt viðmið og er árangur hvers flokks borin reglulega saman við það viðmið.

 Eignaflokkur VísitalaAuðkenni 
 LausaféHagkvæmustu vextir sem Lífsverk býðst hverju sinni -
 RíkisskuldabréfMarkaðsvegin vísitala ríkisskuldabréfa OMX NOMXIBB
 FyrirtækjaskuldabréfVísitala fyrirtækjaskuldabréfa  KVIKAc
 Skuldabréf lánastofnanaVísitala sértryggðrar útgáfu bankastofnana KVIKAcb
 Skuldabréf sveitarfélagaSkuldabréfavísitala sveitarfélaga og opinberra fyrirtækja KVIKAp
 VeðskuldabréfKaupkrafa safns við áramót 2022/2023 -
 Erlend skuldabréfBloomberg Global Aggregate Total Return IndexLEGATRUU
 Innlend hlutabréfOMX Iceland ALL-Share GI OMXIGI
 Erlend hlutabréfMSCI All Country World Index (heimsvísitala hlutabréfa)NDUEACWF

Fjárfestingarstefnuna í heild má sjá hér.