Fjárfestingarstefna

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2018

 
Eignaflokkur Hlutfall Vikmörk
Innlán    0,8% 0-10%
Innlend skuldabréf  57,9% 50-70%
Innlend hlutabréf  19,2% 15-25%
Erlend skuldabréf   3,5% 0-10%
Erlend hlutabréf   11,8% 0-20%
Aðrar fjárfestingar* 6,8% 6-9% 

*Aðrar fjárfestingar eru t.d. framtakssjóðir, fagfjárfestasjóðir og fjárfestingar í íbúðarhúsnæði.

Hlutföllin hér að ofan sýna markmið um stöðu eigna sjóðsins í árslok 2018. Hver flokkur hefur ákveðin vikmörk og því er ólíklegt að eignasafn sjóðsins endurspegli nákvæmlega fjárfestingarstefnu sjóðsins í lok árs 2018.

Samkvæmt fjárfestingarstefnunni er markmið í erlendum skuldabréfum og hlutabréfum aukið um 2,7%. Markmið hvað varðar erlendar eignir sjóðsins er að auka gæði safnsins, lækka flökt og draga úr áhættu.

Viðmið eignaflokka

Hver undirflokkur fyrir sig hefur sitt viðmið og er árangur hvers flokks borin reglulega saman við viðmið. Viðmiðin eru eftirfarandi:

  • Innlán – OMXI3MNI sem er vísitala ríkisbréfa með þriggja mánaða líftíma.
  • Innlend skuldabréf – Gamma : Government Bond Index skuldabréfavísitala.
  • Innlend hlutabréf – Gamma: Equity Index hlutabréfavísitala
  • Erlend hlutabréf – MSCI World Index Total Return sem er heimsvísitala hlutabréfa gefin út af Morgan Stanley
  • Erlend skuldabréf – BARCAP TR Bond Index sem er heimsvísitala skuldabréfa gefin út af Barclays Capital
  • Sérsniðnar fjárfestingar – HFRI FoF Composite Index sem er breið marksjóðasjóða vísitala frá Hedge Fund Research