Launagreiðendur

Iðgjald í samtryggingarsjóð

Lögum samkvæmt er launþegum skylt að eiga aðild að lífeyrissjóði  frá 16 ára aldri til 70 ára aldurs. Vinnuveitendum er sömuleiðis skylt að halda eftir iðgjaldi af launum launþega og skila því til lífeyrissjóðsins ásamt mótframlagi sínu.

Með lögum sem tóku gildi 1.janúar 2007 voru lágmarksiðgjöld hækkuð úr 10% í 12% af heildarlaunum. Skipting iðgjaldsins er:

  • Launþegar 4%
  • Launagreiðandi 8%


Til heildarlauna teljast dagvinna, yfirvinna, greitt orlof og hvers konar álag og aukagreiðslur vegna vinnuframlags eða árangurslauna.

Frá 1. júlí hækkaði mótframlag launagreiðanda í 10,0% samkvæmt kjarasamningi ASÍ o.fl. við Samtök atvinnulífsins. Þetta er liður í svonefndu SALEK samkomulagi, sem kveður á um hækkun mótframlags í lífeyrissjóð um 3,5% í áföngum til 1. júlí 2018, þ.e. 0,5% 1. júlí 2016, 1,5% 1. júlí 2017 og 1,5% 1. júlí 2018. Iðgjald launþega verður óbreytt allan tímann, eða 4%, og verður heildarframlag í lífeyrissjóð á almennum markaði því 15,5% í lok tímabilsins.

Sjóðfélagar Lífsverks geta nú þegar valið um samtryggingarleið, þar sem allt skylduiðgjaldið rennur til samtryggingardeildar, eða blandaða leið, þar sem hluti heildariðgjalds, eða allt sem umfram er 10%, rennur í séreignarsjóð.