Óvissa með skuldabréf ÍL-sjóðs

2.11.2022

Eftir tilkynningu Fjármála- og efnahagsráðherra í síðasta mánuði um að mögulega verði brotið gegn skilmálum skuldabréfa ÍL-sjóðs með lagasetningu og bréfin greidd upp fyrir lokagjalddaga, hefur óvissa skapast með verðmæti þessara bréfa á markaði.

Eign samtryggingardeildar Lífsverks í skuldabréfum útgefnum af ÍL-sjóði er um 6,5 milljarðar króna, eða um 5,6% af eignum og er að mestu bókfærð á upphaflegri kaupkröfu. Kæmi til uppgjörs bréfanna fyrir lokagjalddaga yrði bókhaldslegt tap sjóðsins takmarkað en áhætta sjóðsins fælist einkum í því ef endurfjárfesta þyrfti í nýjum skuldabréfum á markaði með lægri markaðsvöxtum.

Eign séreignaleiðanna Lífsverks 1 og Lífsverks 2 í skuldabréfum útgefnum af ÍL-sjóði nemur um 3,6% af eignum en í Lífsverki 3 er eign óveruleg. Bréfin eru bókfærð á markaðskröfu í séreignarleiðunum og hefur sú lækkun sem orðið hefur á markaðsvirði bréfanna eftir tilkynningu ráðherra þegar komið fram í reiknuðu gengi.

Heildaráhrif á stöðu Lífsverks koma ekki í ljós fyrr en málið er til lykta leitt.