Samkomulag Kaupþings hf. og lífeyrissjóða um skuldauppgjör.

11.1.2013

Kaupþing hf. og sautján íslenskir lífeyrissjóðir, Lífeyrissjóður verkfræðinga þar með talinn, ásamt tilteknum undirsjóðum þeirra ( lífeyrissjóðirnir ) hafa náð samkomulagi um uppgjör á afleiðusamningum.

Undir samkomulagið falla allar kröfur aðila á hendur hvorum öðrum vegna gjaldmiðlavarna og vaxtaskiptasamninga auk annara afleiðusamninga sem gerðir voru til að draga úr gengis og vaxtaáhættu í eignasöfnum lífeyrissjóðanna. Samkvæmt útreikningum lífeyrissjóðanna mun samkomulagið ekki leiða af sér breytingar á lífeyirsréttindum sjóðfélaga.
 
Samkomulagið er mikilvægur áfangi fyrir báða aðila þar sem það eyðir óvissu um eignir og skuldir aðila sem að öðrum kosti hefði þurft að útkjlá með langvarandi málarekstri fyrir dómstólum.