Skýrsla Fjármálaeftirlitsins um stöðu lífeyrissjóða árið 2011

15.8.2012

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út skýrslu um stöðu lífeyrissjóða árið 2011. Í skýrslunni sem í heild sinni er að finna á vef Fjármálaeftirlitsins (www.fme.is) er farið yfir tryggingafræðilega stöðu íslenskra lífeyrissjóða eins og hún var í lok árs 2011. Einnig er þar að finna ávöxtunartölur sjóðanna og samanburð á lífeyriskerfi Íslands við lífeyriskerfi nokkurra Evrópuþjóða. Skýrsluna í heild sinni er að finna hér : http://www.fme.is/utgefid-efni/frettir-og-tilkynningar/frettir/nr/1562.