Samkomulag við skilanefnd Landsbanka Íslands

Allt frá bankahruninu haustið 2008 hafa átt sér stað viðræður milli fulltrúa þrettán lífeyrissjóða og skilanefndar Landsbanka Íslands hf. um stöðu framvirkra gjaldmiðlavarnarsamninga sjóðanna við bankann og forsendur fyrir mögulegri sátt um uppgjör þeirra

10.8.2011

 Í kjölfar samkomulagsins hefur Lífeyrissjóður verkfræðinga gert samning við skilanefndina um uppgjör afleiðusamninga og er niðurstaðan í samræmi við stöðu samninganna í bókhaldi sjóðsins. Eins og fram kom í skýringu með ársreikningi fyrir árið 2010 þá vóg skuld við Landsbankann langstærst í varúðarfærslu vegna afleiðusamninga og því er töluverðri óvissu eytt með samkomulaginu.

Viðræður Landssamtaka lífeyrissjóða við skilanefnd Landsbanka íslands hf. um uppgjör gjaldmiðlaskiptasamninga hafa verið gríðarlega flóknar. Þær hafa staðið yfir allt frá hruni og með formlegum hætti frá því í mars 2009, eða um tvö og hálft ár.   Hér er um mjög miklivægt skref að ræða og er vonast eftir því að þetta rammasamkomulag verði til þess að viðræður við hina bankana tvo, það er að segja skilanefnd Glitnis og skilanefnd Kaupþings, geti farið af stað á nýjan leik.