Dagskrá aðalfundar

12.4.2016

Aðalfundur Lífsverks lífeyrissjóðs verður haldinn í Verkfræðingahúsi, Engjateigi 9, Reykjavík,
þriðjudaginn 19. apríl kl. 17:00.
Dagskrá fundarins verður sem hér segir:

1.       Skýrsla stjórnar

2.       Kynning ársreiknings

3.       Gerð grein fyrir tryggingafræðilegri úttekt

4.       Gerð grein fyrir fjárfestingarstefnu

5.       Greint frá úrslitum rafræns stjórnarkjörs

6.       Kosning varastjórnarmanns

7.       Kjör endurskoðanda og tveggja fulltrúa í endurskoðunarnefnd

8.       Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins

9.       Ákvörðun launa stjórnarmanna og endurskoðunarnefndar

10.    Önnur mál

Fyrir fundinum liggja tvær tillögur um breytingar á samþykktum.

Annars vegar er tillaga frá stjórn sjóðsins um breytingu á gr. 3.1. um aðild að sjóðnum sem miðar að því að rýmka inngönguskilyrði í sjóðinn. Samkvæmt tillögunni geta háskólamenntaðir sérfræðingar, sem lokið hafa a.m.k. grunnnámi í viðurkenndum háskóla (BSc, BA eða sambærilegt) fengið aðild að sjóðnum.

Hins vegar er tillaga frá Eiríki Jónssyni, sjóðfélaga, um breytingu á gr. 15. um stjórn sjóðsins. Samkvæmt henni er lagt til að kosið sé til stjórnar til tveggja ára í senn í stað þriggja ára eins og nú er og að um kjör aðal- og varastjórnar gildi reglur um margfeldiskosningu.

Tillögurnar má nálgast á vef sjóðfélaga og hér að neðan:

Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum:

Tillaga stjórnar um breytingu samþykkta 2016 frá Eiríki Jónssyni: