Lífsverk óskar eftir að ráða áhættustjóra

Við leitum að öflugum einstaklingi í nýtt og spennandi starf áhættustjóra. Í starfinu felst einnig greiningarvinna og eftirfylgni á sviði eignarstýringar.

5.2.2021

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Ábyrgð á starfssviði áhættustýringar 
 • Greining, mæling og skýrslugjöf um áhættu
 • Mótun og umsjón með áhættustefnu og áhættustýringarstefnu
 • Frumathugun og greining nýrra fjárfestingarkosta
 • Eftirfylgni með óskráðum eignum
 • Flokkun eigna, skýrslugjöf og skoðun fjárfestinga með tilliti til stefnu Lífsverks í ábyrgum fjárfestingum
 • Aðstoða stjórn og stjórnendur við þróun og viðhald á skilvirku eftirlitskerfi fyrir áhættu í rekstri sjóðsins

Ahaettustjori

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf á sviði fjármála, verk- eða tölfræði eða sambærileg menntun. Meistarapróf er kostur
 • Greiningarhæfni og hæfni til að setja fram efni og niðurstöður í tölum og texta
 • Haldgóð starfsreynsla í eignastýringu eða á fjármálamarkaði
 • Sjálfstæði, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
 • Góð færni í íslensku og ensku
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni.
Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran ( thelma@intellecta.is ) og Helga Birna Jónsdóttir ( helga@intellecta.is ) í síma 511 1225 .