Ánægja með Lífsverk eykst

4.5.2022

Lífsverk lætur reglulega gera könnun meðal sjóðfélaga um þjónustu sjóðsins og annað sem kann að skipta sjóðfélaga máli þegar kemur að samskiptum við sjóðinn. Í könnun sem Gallup framkvæmdi í lok síðasta árs kemur fram að ánægja með sjóðinn fer vaxandi.

Alls svöruðu 658 sjóðfélagar könnuninni og var þátttökuhlutfall 36,6%. Helstu niðurstöður eru þessar í samanburði við fyrri könnun sem gerð var 2019:

  • Ímynd sjóðsins eykst marktækt milli mælinga og eru tæplega 65% jákvæðir gagnvart sjóðnum. Yngsti aldurshópurinn er jákvæðastur en þó er marktæk hækkun á meðal þeirra sem eldri eru.
  • Viðmót starfsmanna hækkar milli mælinga og er vel yfir meðaltali í samanburðargrunni Gallup.
  • Marktæk breyting er á heildaránægju.
  • Það sem skiptir sjóðfélaga mestu máli við val á lífeyrissjóði eru tryggingafræðileg staða og réttindi sjóðfélaga. Minnstu máli skiptir stærð sjóðsins og tenging við fagstétt.
  • Mest hækkun á ánægju milli kannana snýr að samfélagslegri ábyrgð sjóðsins.
  • Flestir telja að Lífsverk standi sig betur en aðrir hvað varðar sjóðfélagalýðræði. Sá þáttur sem hækkar hins vegar mest milli mælinga er „ávöxtun eignasafnsins síðustu ár“.
  • Þekking á sjóðnum er meiri hjá þeim sem eldri eru og mest hjá þeim sem eru viðskiptafræðingar.
  • Ánægja með ávöxtun sjóðsins er að aukast og hækkar meðaltalið marktækt milli kannana.
  • Fleiri en áður telja að Lífsverk ávaxti fjármuni sjóðfélaga betur en sambærilegir lífeyrissjóðir.

Sjóðfélögum er þökkuð þátttaka í könnuninni. Lífsverk mun nýta niðurstöður hennar til að bæta enn frekar þjónustu við sjóðfélaga. Könnunina í heild sinni má sjá á vef sjóðfélaga undir „Upplýsingar“. Innskráning er hér:  Sjóðfélagavefur Lífsverks