Lán hjá Lífsverki

Lífsverk býður upp á hagstæð grunnlán og viðbótarlán

Lífsverk býður upp á val milli verðtryggðra lána með breytilegum eða föstum vöxtum eða óverðtryggðra lána með breytilegum vöxtum. Sjá yfirlit um vaxtakjör og gjaldskrá.

Þú átt rétt á láni ef þú greiðir skylduiðgjald til Lífsverks eða ert lífeyrisþegi hjá sjóðnum. Greiða þarf lágmarksiðgjald á ári til að njóta bestu vaxtakjara. Sjá lánareglur sjóðafélagalána.

Einungis er lánað með veði í íbúðareign sem er í 100% eigu sjóðfélaga eða sameiginlegri eign sjóðfélaga og maka, eða þar sem þinglýstur kaupsamningur liggur fyrir. Veðhlutfall má að hámarki vera 65% af nýlegum kaupsamningi eða af gildandi fasteignamati viðkomandi eignar en þó aldrei hærra en 100% af samtölu brunabótamats og lóðarmats nema til komi viðbótarbrunatrygging.

Við fyrstu kaup sjóðfélaga getur hámarks veðhlutfall hækkað, sjá nánar í kafla um viðbótarlán við fyrstu kaup fyrir neðan.

Grunnlán

Lánsfjárhæð grunnlána getur verið allt að 70.000.000 kr. en hámarksfjárhæð tekur mið af veðrými og mati á greiðslugetu. Heimilt er að vera með fleiri en eitt grunnlán.

Viðbótarlán

Ef þörf er á láni umfram hámarksupphæð grunnlána býður Lífsverk viðbótarlán sem eru með 1,0% fastvaxtaálagi á vexti grunnlána.

Lánsfjárhæð viðbótarlána getur verið allt að 70.000.000 kr, en samanlagt veðhlutfall grunnlána og viðbótarlána má að hámarki vera 65% af nýlegum kaupsamningi eða af gildandi fasteignamati eins og lýst er hér fyrir ofan.

Viðbótarlán við fyrstu kaup sjóðfélaga

Við fyrstu kaup sjóðfélaga býðst að taka hærra viðbótarlán heldur en almennir skilmálar leyfa.

Um hækkun viðbótarláns við fyrstu kaup gildir eftirfarandi:

  • Hækka má viðbótarlán þannig að samanlagt veðhlutfall grunnlána og viðbótarláns verði að hámarki 85% af söluvirði.
  • Hækkun viðbótarláns við fyrstu kaup er þó að hámarki 15.000.000 kr.


Dæmi:

  • Við kaup á fasteign að verðmæti 45.000.000 kr. er grunnlán að hámarki 29.250.000 kr (65%). Ef um er að ræða fyrstu kaup má þó taka viðbótarlán að fjárhæð 9.000.000 kr. (samtals 85% af söluvirði).
  • Við kaup á fasteign að verðmæti 80.000.000 kr. er grunnlán að hámarki 52.000.000 kr. (samtals 65% af söluvirði). Sé um að ræða fyrstu kaup má taka til viðbótarlán að fjárhæð 15.000.000 kr. og samanlögð lánsfjárhæð verði því 67.000.000 kr. (samtals 83,8% af söluvirði).


Lánareiknivél Lífsverks
sýnir áætlaða greiðslubyrði og fjárhæð afborgana. Þar má einnig sjá árlega hlutfallstölu kostnaðar, sem háð er fjárhæð og tegund láns og lengd lánstíma, svo og heildarfjárhæð sem greiða þarf á lánstímanum.

Aðrir skilmálar sjóðfélagalána

Lánstími sjóðfélagalána er að lágmarki 5 ár en að hámarki 40 ár. Lífeyrissjóðnum er heimilt að hafna umsókn um lán eða takmarka lánsfjárhæð þegar ekki er sýnt fram á fullnægjandi veð, lánshæfi og/eða greiðslugetu að mati sjóðsins.

Heimilt er að greiða lán upp að hluta eða öllu leyti án uppgreiðslugjalds.

Vextir óvertryggðra lána taka breytingum eftir ákvörðun stjórnar.

Lánareglur sjóðsins fara eftir lögum um fasteignalán til neytenda nr. 118/2016 . Neytendastofa annast eftirlit með ákvæðum laganna.

Sjá upplýsingar um áhrif verðlags og breytilegra vaxta á höfuðstól og greiðslubyrði lána . Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu Neytendastofu.

Hægt er að senda fyrirspurnir varðandi sjóðfélagalán á netfangið lan@lifsverk.is